Marketing mix i elementy składowe

Marketing mix – elementy składowe (4P) i przykłady

Firmy każdego dnia wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi. Skąd osoby decyzyjne wiedzą, czy cena jest odpowiednia, a sam produkt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów? W tym artykule dowiesz się, co to jest marketing mix i jakie są jego elementy. Poznasz strategię biznesową, która pozwala dowiedzieć się, czy oferowane produkty będą chętnie kupowane. 

Marketing mix – co to jest?

Prowadząc firmę, należy stale obserwować rynek, opracowywać strategię i podejmować decyzje, które zaważą o tym, czy nowo wprowadzony produkt lub usługa będą w stanie zagwarantować zysk. To właśnie marketing mix może pomóc przedsiębiorcom w osiągnięciu wyznaczonych celów biznesowych. 

Kontrolując każdy z 4 elementów, wchodzących w skład tego marketingu, jesteśmy w stanie upewnić się, że produkt jest potrzebny, ma odpowiednią cenę, jego promocja jest prawidłowa, a dystrybucja sprawia, że potencjalni klienci wiedzą o jego istnieniu. Na przestrzeni lat idea marketingu mix ewoluowała i została uzupełniona o kolejne 3 czynniki, mające wpływ dla przedsiębiorstwa, tym samym tworząc koncepcję  “7P”.

Elementy marketingu mix (4P)

Poszczególne elementy marketingu mix przedstawiliśmy na grafice:

Product (produkt) – To część marketingu mix, która mówi o produkcie bądź usłudze, jaka jest oferowana klientom. Produkt powinien być odpowiedzią na zapotrzebowanie danej grupy konsumenckiej. Tworząc go, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów takich jak: cykl życia produktu, jego wygląd, emocje, jakie wzbudza u potencjalnego klienta oraz przewidzieć, jakie problemy mogą być z nim związane. Pozwoli to uniknąć niepowodzeń lub przygotować się na różne ewentualności. Jeśli popyt nie będzie tak wysoki jak zakładano, należy wtedy zastosować plan B – zmienić jego koncepcję bądź ulepszyć go. 

Price (cena) – Cena bardzo często odgrywa kluczową rolę w decyzjach zakupowych. Jaka cena jest odpowiednia? Oczywiście taka, która pokryje koszty produkcji, zespołu, dystrybucji oraz przyniesie zysk. Jednak czy klient odważy się zapłacić kwotę, która zostanie wyznaczona? Bardzo ważne jest, by wykonać odpowiedni research, sprawdzić ceny produktów konkurencyjnych i upewnić się, że zaproponowana cena nie jest za wysoka bądź za niska. Strategie są różne: część firm uważa, że niższa cena zachęci więcej osób do kupna, inna, że wyższa kwota za oferowany produkt świadczy o jego ekskluzywności. Wybierz swoją strategię, nie zapominając o wcześniejszym researchu!

Place (miejsce) – Jakie miejsce będzie odpowiednie do dystrybucji produktu? Czy oferowane przedmioty będą sprzedawane stacjonarnie czy online? Zastanów się, czy potrzebujesz generować dodatkowy zysk, jakim jest np. wynajem przestrzeni. Jeśli stacjonarna siedziba jest niezbędna, to zadbaj o to, by jej miejsce było w dogodnej lokalizacji dla potencjalnych klientów. Jeśli jednak mówimy o produktach, które będą sprzedawane w innych sklepach – również zadbaj o ich miejsce. Pamiętaj, aby produkt był widoczny i łatwo dostępny dla klienta. Niezależnie od tego, czy firma będzie działać stacjonarnie czy też nie, warto oferować swoje produkty również online. Niezbędne do tego będzie posiadanie własnej strony lub sklepu internetowego. Zadbaj, aby był on intuicyjny i prosty w obsłudze. 

Promotion (promocja) – Aby jak największa liczba odbiorców dowiedziała się o Twoim produkcie, potrzebna jest promocja. Należy zastanowić się, jakie metody reklamy będą najbardziej odpowiednie. W zależności od oferowanego produktu możesz skorzystać z marketingu ATL (“above the line”), czyli reklamy skierowanej do szerszego grona odbiorców bez personalizowania przekazu (np. billboardy, reklama w telewizji, radiu), bądź marketingu BTL (“below the line”) skierowanego do konkretnej grupy docelowej np. poprzez digital marketing. O tym, co to jest digital marketing i jak wykorzystać go do promocji swoich usług pisaliśmy tutaj: https://seo4.net/blog/e-commerce/digital-marketing-czym-jest-marketing-cyfrowy-i-jakie-korzysci-przynosi/.

Aby wybrać odpowiednie sposoby reklamy danego produktu, należy odpowiedzieć na podstawowe pytania: Kim są potencjalni klienci? Gdzie i kiedy kupują? W jaki sposób chcieliby dowiedzieć się o tym produkcie? 

Rozbudowana koncepcja marketingu mix (7P)

Na przestrzeni lat podstawowa koncepcja 4P została została rozbudowana o dodatkowe 3 czynniki. Przyjrzyjmy się im:

People (ludzie) – Aby osiągnąć sukces marketingowy, należy być zaangażowanym w swoją pracę przy tworzeniu produktu, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Osoby niższego i wyższego szczebla mają realny wpływ na wynik sprzedaży. Bardzo ważne są osoby pracujące bezpośrednio z klientem jak i te, które pracują fizycznie, tworząc dany produkt. Każda osoba i praca przez nią wykonywana ma znaczenie!

Process (proces) – Istotnym elementem przy tworzeniu produktu jest dbanie o sprawny przebieg wszystkich procesów i zadań wewnątrz firmy.  Należy sprawdzić, czy  na każdym etapie nie ma generowanych niepotrzebnych kosztów, bądź czy proces produkcji niepotrzebnie się wydłuża.

Physical evidence (dowód rzeczowy) – Wszystkie elementy dotyczące danej marki, tworzącej konkretny produkt, jak np. logo, opakowanie, strona internetowa, to dowody rzeczowe dla użytkownika. Ważne jest, by wszystkie rzeczy były ze sobą spójne i zachęcały klienta do zakupu. 

Odpowiednia strategia – uwzględniająca każdy z wymienionych elementów – może zapewnić zysk i sukces sprzedażowy.

Marketing mix – jakie ma zalety?

Jeśli dalej zastanawiasz się, czy konieczne jest odpowiadanie na wszystkie wyżej wymienione pytania, zapoznaj się z naszą listą, która podsumowuje wszystkie pozytywne aspekty marketingu mix:

  1. Pozwala zrozumieć potrzeby klientów oraz ich wymagania. Pomaga wskazać, czy oferowany produkt będzie spełniał ich oczekiwania.
  2. Umożliwia zaplanowanie strategii oraz jej realizację. 
  3. Daje możliwość uniknięcia niepotrzebnych kosztów, dzięki ściśle opracowanemu planu wraz z wyznaczeniem potrzeb konsumenckich. 
  4. Pomaga określić jak, kiedy i gdzie promować swoje produkty lub usługi.
  5. Pozwala wykorzystać mocne strony firmy i przygotować na ewentualne niepowodzenia. 

Marketing mix to skuteczna strategia, która pomoże odpowiedzieć na podstawowe pytania,  stworzyć plan i zrealizować go. Tylko dobrze opracowany plan działania pozwoli przynieść zyski i osiągnąć wyznaczone cele biznesowe. Planuj, działaj i sprzedawaj!