Google uwzględni preferencje dotyczące snippetów

Google uwzględni nasze preferencje dotyczące snippetów

Nie milkną komentarze wywołane wczorajszą zapowiedzią wdrożenia September 2019 Core Update, czyli najnowszej aktualizacji algorytmu wyszukiwania. Tymczasem Google ogłosiło kolejne ulepszenia, które tym razem dotyczą tworzenia meta opisów.

Dotychczas nie mieliśmy praktycznie żadnej kontroli nad sposobem wyświetlania snippetu w wynikach wyszukiwania. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to stworzyć krótki, unikalny opis z interesującymi nas frazami i mieć nadzieję, że Google go wykorzysta. Ewentualnie mogliśmy również zablokować wyświetlanie meta opisu, umieszczając w znaczniku meta robots dyrektywę “nosnippet”. Teraz jednak Google udostępnia nam narzędzia, umożliwiające ustawienie dodatkowych preferencji dotyczących podglądu treści.

Nowe opcje ustawień w meta tagu robots

Wczoraj (24.09.2019) Google ogłosiło wprowadzenie trzech nowych wartości meta tagu robots:

  • “max-snippet:[number]”
  • “max-video-preview:[number]”
  • “max-image-preview:[setting]”

Pierwszy z nich – “max-snippet:[number]” –  pozwala na określenie maksymalnej długości tekstu, jaki może być wyświetlany w meta opisie danej strony w wynikach wyszukiwania.

Za pomocą drugiego – “max-video-preview:[number]” – możemy określić maksymalny czas trwania podglądu wideo.

Z kolei ostatni – “max-image-preview:[setting]” – daje możliwość wskazania maksymalnego rozmiaru podglądu obrazu dla danej strony. W przypadku tego meta tagu wybieramy jedno z trzech ustawień: “large”, “standard” lub “none”. 

Powyższe wartości można oczywiście dowolnie łączyć, np.:

<meta name=”robots” content=”max-snippet:100, max-image-preview:none”>

Nowy atrybut HTML data-nosnippet

Dodatkowo oprócz nowych wartości meta tagu robots, Google przedstawiło również możliwość wskazania, który fragment tekstu na stronie chcemy wykluczyć jako źródło do generowania snippetu. Jeśli zatem nie utworzyliśmy jeszcze unikalnych, zoptymalizowanych meta opisów dla naszej strony lub mamy podejrzenie, że Google zamiast naszych opisów mógłby przy niektórych zapytaniach prezentować w wynikach wyszukiwania snippety utworzone na podstawie treści ze strony, możemy wskazać te fragmenty, które Google ma w tym procesie ignorować. W tym celu możemy teraz użyć atrybutu HTML “data-nosnippet”, który można zastosować zarówno w znacznikach <span>, <div>, jak i <section>, np.:

<p><span data-nosnippet>Aktywność fizyczna</span> jest najlepszym sposobem na pozbycie się zalegającego tłuszczu. Dowiedz się jak działa. </p>

Terminy wprowadzenia zmian

Aktualizacja wyników wyszukiwania uwzględniająca preferencje wskazane w meta tagach robots rozpocznie się nie wcześniej niż w połowie października i według Google potrwa około tygodnia. Z kolei ewentualne zmiany wynikające z zastosowania atrybutu “data-nosnippet” prawdopodobnie będą widocznie nieco później, ale jeszcze przed końcem roku. Powyższe zmiany mają dotyczyć jedynie prezentacji wyników wyszukiwania i nie wpłyną na pozycje w SERPach. Niemniej jednak to, w jaki sposób skonfigurujemy meta opisy oraz czy będziemy w stanie wykorzystać do optymalizacji stron potencjał nowych opcji, może przełożyć się na zwiększenie lub spadek liczby kliknięć w wyniki wyszukiwania, a w efekcie ruch z wyników organicznych na naszej stronie.

Zarządzaj plikami cookies